ПРЕДИ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ НЕДВИЖИМ ИМОТ

ПРЕДИ ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НОВО СТРОИТЕЛСТВО ПОТЪРСЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТЕРМОГРАФСКА УСЛУГА НА ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ПРЕДИ ЗАКУПУВАНЕ НА ЖИЛИЩЕН ИМОТ НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ДА ЗАЯВИТЕ ТЕРМОГРАФСКО ОБСЛЕДВАНЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМОКАМЕРА FLIR T1020 HD ЗА НАЛИЧИЕ НА СКРИТИ ТЕЧОВЕ,  ВЛАГА И ЕНЕРГИЙНИ ЗАГУБИ?

Разрастването на строителството на нови жилищни сгради в София, и повишеното търсене от Купувачи на жилища ново строителство, предразполага Купувачите да вземат бързи решения относно покупката на ново жилище, без да извършат предварителна Термографска проверка (Инфрачервена диагностика) за качеството на строителството за наличие на скрити течове и влага в тях, включително и състоянието на енергийната му ефективност.

Към настоящия момент все още не е въведен в сила Проекта на БДС EN ISO 6781-1:2020 за топлинните характеристики на сгради, за качествено откриване на топлинни нередности в повърхностите на сгради с инфрачервен метод (ТТ), както и все още не е влязла в сила Наредбата за паспортизацията на новите жилищни сгради, и реално Купувача не може да получи достоверна информация за качеството на строителството на жилищния имот преди неговата покупка. Затова е необходимо при предварителните огледи на жилищен имот, преди неговата покупка, Купувача да заяви извършване професионална термографска услуга – Термовизионен контрол (ТЕРМОВИЗИЯ) на жилищен имот за Откриване на Скрита Влага и Течове, както и определяне на състоянието на енергийната му ефективност.

ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД ПРИТЕЖАВА ВЪВЕДЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО БДС EN ISO 9001:2015 ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ С БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН МЕТОД НА КОНТРОЛ ТЕРМОВИЗИЯ (ТТ) И Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА В ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМОВИЗИОНЕН КОНТРОЛ С НАЙ-ВИСОК КЛАС ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМОКАМЕРА FLIR T1020 HD, ОТ СЕРТИФИЦИРАН ТЕРМОГРАФ НИВО III, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПЕРСОНАЛА ПО БДС EN ISO 9712, КОЙТО ИМА ПРАВО ДА ИЗГОТВЯ И ПОДПИСВА ТЕРМОВИЗИОНЕН ДОКЛАДИ ЗА ИЗВЪРШЕНО ТЕРМОГРАФСКО ОБСЛЕДВАНЕ, С ПРИЛОЖЕНИ ТЕРМОГРАФСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗА КОНСТАТИРАНИТЕ И ПОСОЧЕНИ С ТОЧНОСТ ДО САНТИМЕТЪР НА ПРОБЛЕМНИТЕ ЗОНИ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ.

Практиката ни на Професионални Термографи показва, че в рамките до 1 година, след закупуването на жилищен имот ново строителство, част от собствениците на жилища ново строителство установят следните сериозни проблеми в жилището: наличие на конденз, влага или в най-лошия случай на течове по стени, тавани, комински и отводнителни тела, бани и етажни тераси; наличие на не уплътнена и даваща конденз или влага дограма, в следствие на лошо изпълнен монтаж или дефекти в самата дограма; наличие на обратни наклони на открити тераси, с неправилно монтирани сифони и тяхното неправилно отводняване и включване към вертикалната отводнителна система на сградата; некачествено поставена хидроизолация на открити мансардни и покривни тераси, или липса на такава под положени подови настилки, включително и недобре фугирани подови плочи; наличие на влага и течове в мазета, гаражи от нарушени ВиК връзки или неизолирана външна вертикална планировка; неработещи правилно или дефектирали части от отоплителни инсталации – локално парно или подово електрическо отопление независимо от източника на захранване – газ, термопомпа или ТЕЦ.

ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД препоръчва също, да се извърши и Термовизионен контрол на общите прилежащи към жилището части – коридори, етажни площадки, стените и дограмата на стълбището. Честа практика е причините за наличието на Влага, Течове или Конденз да бъдат причинени от некачествено изпълнени общи части на сградата, особено ако се касае за жилища на последни, първи или партерни етажи.

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ КАТО ПОЛЗВАТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ТЕРМОГРАФСКИ УСЛУГИ НА ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМОВИЗИОНЕН КОНТРОЛ ПРЕДИ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВО ЖИЛИЩЕ?

  • Вие ще си спестите разходи за бъдещи скъпи ремонти, безкрайни спорове и търсене на отговорност от Инвеститора по гаранционни срокове относно качеството на строителството на закупеното ново жилище свързано с претенции към Застраховател относно нанесени щети от некачествено изпълнено строителство, както и неизбежни бъдещи спорове и конфликти със съседи, относно определяне на отговорността за причинени щети между съседни жилищни имоти, свързани с Течове и Влага. Най-вече, Вие ще знаете, преди закупуването на своето ново жилище, възможните проблемни зони от Скрита Влага и Течове, състоянието на енергийната ефективност още преди да започнете да инвестирате в недвижимия имот скъпи материали за ремонтни дейности.
  • Наличието на термовизионен доклад, за извършен Термографски оглед на Вашия жилищен имот, подписан от Сертифициран Термограф, с посочени проблемни зони и причините за тях, ще Ви спести всички тези бъдещи спорове и разходи за ремонти и ще можете своевременно още преди покупката на новото жилище да поискате отстраняване на проблемите или просто да потърсите друго жилище.
  • Ако вече сте закупили своя нов жилищен имот, и все още не сте извършили Термографско обследване и имате съмнения за наличие на конденз, влага и течове или наличие на енергийни загуби, не се колебайте да заявите Термовизионен контрол. Своевременното откриване на скрити течове, влага, загуба на енергия, ще Ви спести бъдещи разходи за скъпи ремонти.
ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД ПРЕДУПРЕЖДАВА, ЧЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ТЕРМОГРАФСКИ УСЛУГИ ОТ НЕСЕРТИФИЦИРАНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМОВИЗИОНЕН КОНТРОЛ ЛИЦА И ФИРМИ, С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НИСЪК КЛАС ТЕРМОКАМЕРИ, С НИСКА РЕЗОЛЮЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЮБИТЕЛСКИ ПРИСТАВКИ/ТЕРМОКАМЕРИ ЗА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ, БЕЗ ЛЕГИТИМАЦИЯ/СЕРТИФИКАЦИЯ НА ТЕРМОГРАФА И ЮРИДИЧЕСКОТО ИЛИ ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, И НЕ ИЗДАВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНИ ДАНЪЧНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ВАС ЗА ИЗВЪРШЕНАТА УСЛУГА, ВИНАГИ ВОДИ ДО ПОГРЕШНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОБЛЕМА И УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО МУ, КОЕТО В ПОСЛЕДСТВИЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗА ВАС ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ, ЗА НЕНУЖНИ СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ, ЗАГУБА НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ И ВРЕМЕ.