Заявка за термовизионно обследване

Своевременното откриване на скрити течове и влага във Вашия дом, ще Ви спести излишни разходи за бъдещи скъпи строителни ремонти.

Изтегли заявление

Най-доброто инфрачервено изображение

Изготвяне на инфрачервена експертиза в реално време за наличие на влага, течове от БиК и отоплителни инсталации при некачествено строително изпълнение, констатиране на дефекти в електрически съоръжения и инсталации на ниско и високо напрежение.

Своевременното откриване с професионална термокамера FLIR T1020 на скрити течове и влага или наличие на енергийни загуби във Вашия дом, ще Ви спести излишни разходи и бъдещи скъпи строителни ремонти, разполагайки с предварително заявен експертен доклад.

Научи повече
uslugi

Термокамерата FLIR T1020 е топ модел, от най-висок клас камери от Серията Т1K на лидера в разработването и производство на термовизионни камери с инфрачервена технология – FLIR Systems. Серията FLIR Т1020 е предназначена за опериране от професионалисти.

Научи повече

Термовизионно обследване с FLIR T1020 и откриване в реално време без разрушаване на скрити течове, влага, повреди във ВиК инсталации, отводнителни, отоплителни подови или топлофикационни инсталации, наличие на енергийни загуби.

Научи повече

Кои сме ние?

Техно Одит Експерт ЕООД е високо-технологична компания, създадена през 2017 година, специализирана за предоставяне на квалифицирани експертни услуги и одити в сферата на инфрачервената термография, чрез използване на безразрушителен метод на контрол Термовизия. Всички наши експерти са сертифицирани Термографи Ниво II и III, съгласно стандарт БДС EN ISO 9712 за сертификацията на персонала. Нашата компания гарантира качеството на извършените услуги, води регистър и база данни на обследваните обекти, на изготвените термографски експертизи, оценки и становища. Наши клиенти са частни лица и корпоративни клиенти.

Кога е най-подходящо да се извършва Термографски оглед?

За Термографски огледи на открити обекти – открити покривни или усвоени външни тераси, етажни балкони, плоски или скатни покриви, фасади, навеси, подземни паркинги или външни гаражи, в зависимост от вида на обследвания обект се вземат предвид външните климатични условия за сезона. Определя се най-подходящото време за термографско обследване – наличие на определена външна или вътрешна температура на помещенията, светла част на деня – сутрин, обяд или преди залез слънце, с цел извършване на качествен термографски оглед. За обекти, които се намират вътре в жилищни или офис сгради огледи могат да се извършват по всяко време в зависимост от желанието на клиента и свободни часове в графика.

Какво е Термографско обследване?

Термографското обследване се извършва от наш Термограф Ниво II или Ниво III, сертифициран по Стандарт БДС ISO EN 9712 за квалификацията на персонала, с нашата най-висок клас професионална термокамера FLIR T1020, която позволява HD резолюцията на термографското изображение на нашата термокамера, и дава в детайли и с висока точност всяка проблемна зона. По време на термографското обследване на проблемните зони се използват различни функции на термокамерата, в зависимост от сложността на обследвания обект. Стандартното време за извършване на термографско обследване на една проблемна единица е до един час. За всяко извършено от нас термографско обследване ние изготвяме протокол за клиента.

Къде са нашите офиси в страната?

Нашата постоянна локация и официални офиси се намират в град София, бул. Христо Ботев, № 48  (партер) и в град Банкя, ул. София, № 99. Работим също така на територията на регион Благоевград, Бургас и Пловдив, след предварителна заявка от частни или корпоративни клиенти. Транспортните разходи за извършване на услугата на територията на Столична община са включени в цената на услугата, а за територията на страната се калкулират разходи за транспорт, разпределени пропорционално между групата клиентите за региона при едно посещение. При конкретни запитвания от клиенти за термографско обследване от други райони на страна, ние ще изпратим индивидуална оферта.

Какво представлява Термовизия/Термография?

Термовизията е вид безразрушителен метод на контрол извършван на повърхността на даден обект осъществен чрез Термовизионна камера. Без да се правят механични разрушения или увреждания на наблюдавания обект, нашата професионалната термокамера от най-висок клас открива в инфрачервения спектър температурните разлики по повърхността на даден обект– стена, под, таван, фасада, като под повърхността се откриват проблемни зони с температурни аномалии -по-ниска или по-висока температура на зони, които не следва да притежават такива температурни аномалии при обичайни условия.  Температурни аномалии предполагат наличие на влага или вода от течове, загуба на енергия на помещения от топло към студено и обратно.

Какво е Термографски доклад?

Термографският доклад съдържа задължителни реквизити – дата и номер, данни за клиента и адреса на обекта на обследване, име на Термографа извършил обследването и изготвил доклада и копие на неговия сертификат по Термовизия. В доклада се поставят неограничен брой двойки снимки – термовизионна и дигитална на обследваните проблемни зони с кратко описание към тях за констатираните проблемни зони, като се поставят стрелки, диаграми и температурни параметри за по-голяма яснота на клиента. Доклада приключва със заключение за наблюдаваните проблемни зони, причините за тях и препоръки. Доклада се подписва с квалифициран електронен подпис или личен печат на Термографа и има правна стойност.

Получаване на термографски доклад и заплащане на термографската услуга

В тридневен срок от датата на извършване на термографското обследване, клиента получава на посочения от него имейл Термографски доклад в PDF-файл, подписан с квалифициран електронен подпис на Термографа. Заедно с Термографския доклад клиента получава по имейл и фактура за извършената услуга. Техно одит експерт ЕООД  извършва дейността си, съгласно българското законодателство, притежава регистрация по ЗДДС, като за всяко термографско обследване издаваме данъчна фактура. Всички плащания за извършените от нас термографски услуги се извършват само по банков път по банковата сметка посочена във фактурата. Срока на плащане е три работни дни от датата на получаването на фактурата

Научете повече за нас

Как да заявите Термографска услуга?

Ние извършваме термографски обследвания всеки работен ден, включително събота и неделя по предварителна заявка на клиента направена на нашия телефона или чрез попълнена онлайн заявка от нашия сайт.  В зависимост от обекта на термографско обследване, ние ще Ви дадем указания по телефона, каква предварителна подготовка е необходима за термографското обследване. За външни обекти на обследване, е необходимо наличието на подходящи климатични условия. За обекти в жилищни и офис сгради е желателно клиента да осигури предварително достъп или съгласуване със съседи до проблемните зони, обект на термографско обследване, включително и съседни помещения извън наблюдавания обект.

Какво включва Термографската услуга?

Съгласно стандарт БДС EN 16714-1:2016, Термовизионния контрол изисква извършването на два задължителни елемента – Термографско обследване и Термографски доклад. Ние извършваме Термовизионен контрол с професионална термокамера най-висок клас FLIR T1020 на проблемните зони, посочени от клиента на дадения обект. Термографското обследване се извършва по определена в стандарта процедура, което гарантира качествен термовизионен контрол. Всяко заснето изображение се записва в паметта на термокамерата като двойка паралелни снимки – в инфрачервен спектър и обикновен дигитален формат, които се свалят на компютър, и се обработват със специализиран софтуер до краен продукт Термографски доклад

Кой има право да извършва термографско обследване и изготвяне на Термографски доклад?

Право да извършва Термографско обследване и изготвяне на Термографски доклад имат само лица притежаващи Сертификат по Стандарт БДС ISO EN 9712 за квалификацията на персонала извършващ термовизионен контрол като Термограф Ниво II или Ниво III. Нашите термографи притежават необходимата квалификация посочена по-горе и имат право да извършват термовизионен контрол и да изготвят термографски доклади.  Извършването на Термографско обследване и изготвяне на Термографски доклад от лица които нямат посочената правоспособност са нарушение и измама. Винаги изисквайте от фирмите предоставящи термографски услуги сертификата на термографа и изготвен и подписан Термографски доклад

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД е компания регистрирана в Търговския регистър, с основен предмет на дейност – професионална термография , и извършва стопанска дейност, съгласно българското законодателство, при спазване правата на клиента и защита на личните данни.

ПРЕДИМСТВА

ПРЕДИМСТВА

Реален фирмен офис в бизнес сграда в Центъра на София, директни телефони с нашите експерти-термографи, седем дни в седмицата с удължено работно време, високопроходим фирмен автомобил за посещение на място – безплатно за територията на Столична община

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМОКАМЕРА FLIR T1020 HD

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМОКАМЕРА FLIR T1020 HD

Ние като специализирана компания за термографски обследвания, притежаваме единствената в България професионална високотехнологичната Термокамера FLIR T1020 HD, за откриване на течове и строителни дефекти, предоставяща термографски изображения в HD качество

СЕРТИФИЦИРАНИ ТЕРМОГРАФИ

СЕРТИФИЦИРАНИ ТЕРМОГРАФИ

Ние предлагаме високо качеството на извършваната услуга, извършвана от квалифицирани по международни стандарти (ISO) експерти, притежаващи висше техническо образование, сертификати за безразрушителен метод на контрол (I+II ниво) – Инфрачервена  термография(ТТ)

Натисни тук

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Вие ще получите при поискване професионален термографски доклад или термографска експертиза, за извършената услуга. Нашите експерти са сертифицирани по съответните ISO стандарти с право да изготвят и подписват термографски доклади и експертизи.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Вие ще заплатите само за получена качествена услуга от термографското обследване. Нашите цени са съобразени със степента на сложност на услугата и използването на най-висок клас термовизионна камера. За всички плащания се издават съответните финансови документи.