Представяме Ви нашата най-съвременна, високоскоростната инфрачервена камера FLIR T1020, и нейната функционалност, с което може да достигне реалните граници за качество, за предоставяне на термографско изображение, с помощта на единствената по рода си истинска HD резолюция на оптиката, с най-висока разделителна способност от 1024 x 768 пиксела. Направените с FLIR T1020 топлинни измерване, на температурата на заснетия обект, ще засекат и най-малките температурни различия, като създадат най-ясното HD термовизионно изображение, и изпълнят всички ваши изисквания за термографска диагностика и експертиза.

Термокамерата FLIR T1020 е топ модел, от най-висок клас камери от Серията Т1K на лидера в разработването и производството на термовизионни камери с инфрачервена технология – американската компания FLIR Systems. Серията FLIR Т1020 е предназначена единствено за работа от професионалисти, които изискват най-високи характеристики и знания относно най-новите технологии в областта на термографията, които ние можем да ви предложим. Високата точност и чувствителност, заедно с функцията за стрийминг на видео, правят серията FLIR T1020 идеална за научни-изследвания и разработки, които ние можем да извършим по задание.

FLIR T1K – HD Термовизионна камера

Пригответе се за отлична термовизионна производителност, базирана на 50 години опит. Със своя забележителен обхват, разолюция до 3.1 мегапиксела и персонални настройки, T1K е проектирана да бъде върховният инструмент в термографията. За най-ясните изображения, най-точната температура и най-голяма гъвкавост – T1K е еманацията на 50 години опит в термографията.

Изключителна производителност

Когато имате нужда от най-точното измерване на температурата, от широкоъгълен до телеобектив

 • Оптическата система FLIR OSX™ Precision HDIR позволява точно измерване на температурата от двойно по-голямо разстояние

 • Непрекъснат автофокус независимо от вашето движение

 • Съвременна оптична система OSX гарантира точни измервания при неблагоприятни условия

 • Уникалния обектив елиминира грешката от топлинни източници извън зрителното поле

Прегряващ прекъсвач в подстанция
Прегряващ прекъсвач в подстанция

Изключителна яснота на изображенията

Извънредно чувствителен детектор, подпомогнат от процесорната мощ на UltraMax™

 • Детектор с резолюция 1024 x 768 пиксела предлага най-добрата резолюция сред преносимите термовизионни камери на FLIR

 • Изкключителна термочувствителност < 0.02°C при +30°C, два пъти по-добра от индустриалния стандарт

 • Учетворяване на резолюцията с UltraMax™ до 3.1 мегапиксела, за по-добра детайлност и точност

 • Добавяне на детайли от цифровото изображение чрез фирмената технология MSX®

Функции и потребителски интерфейс, създаден за експерти

Компактния дизайн, интуитивния потребителски интерфейс и незабавното изготвяне на доклад улесняват работата и подобряват продуктивността

 • Програмируеми бутони позволяват конфигуриране на камерата според нуждите на оператора

 • Динамичното управление на фокуса се настройва според движенията Ви за заснемане на перфектни изображения

 • Радиометричен видео запис с максимална резолюция и кадрова честота за подробен анализ

 • Вграденото приложение за генериране на доклади One-click Rapid Report™ позволява бързо споделяне на изображения и анализи

Прегряващ прекъсвач в подстанция

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Независимо дали ние ще извършваме външно заснемане за вас на открито или в затворено пространство в жилищни или промишлени сгради, детайли на електрически съоръжения, или механични пасивни или триещи се съединения, качеството на направеното обследване от нашите високо квалифицирани експерти в термографията, е гарантирано от  иновативните технологии на Термовизионната камера FLIR T1020, изразяващи се в качество и точност на термалното изображение, единствено чрез безконтактни измервания на температурата, с безразрушителен метод върху обследвания обект или детайл

Възможностите за паралелно и едновременно заснемане с термовизионния обектив и дигиталната камера, съответно в инфрачервено-термографско и дигитално-фотографско изображение на всеки обект или детайл, оформени от нашите лицензирани експерти в термографски доклад, с включени термовизионни и дигитални изображения, могат да се ползват от физически и юридически лица като доказателство при правни спорове със съседи, пред застрахователи, при покупка или продажба на недвижим имот, обследване на състоянието на електрически съоръжения, машини и апарати при редовната им експлоатация.

Заснетите термографски изображения в HD формат се съхраняват на SD-карта на термокамерата FLIR T1020 , защитени със софтуер, и могат да се споделят веднага в реално време като PDF файл към компютър, лаптоп или мобилно устройство, чрез Bluetooth, WiFi, HDMI или микро USB кабел, чрез специален лицензиран софтуер FLIR Tools/Tools+, както и с вграденото приложение за генериране на автоматични доклади One-click Rapid Report™ за извършеното обследване и изготвената от софтуера професионална експертиза, което позволява бързо споделяне с клиента на съхранените изображения, анализи и доклади.

Иновационната концепция на FLIR T1020  – UltraMax е програма за подобряване на изображението, която помага за увеличаване на разделителната способност на изображението и намаляване на шума(външни смущения на изображението) и позволява да се вижда по-добре измервайки малки предмети. Образът Ultra Max е два пъти по-широк и дълъг от обикновения. Когато Ultra Max камера заснеме изображение, няколко обикновени изображения се записват в един и същ файл. Отнема 1 секунда за заснемане на всички изображения. Понастоящем изображенията Ultra Max могат да се обработват само с помощта на FLIR Tools / Tools +, за който нашата фирма притежава лицензен ключ от FLIR Systems.

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛСТВО, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, ЕНЕРГЕТИКА, МАШИНОСТРОЕНЕ

Строителство

Ние използваме за клиенти термовизионната камера FLIR T1020 във всички етапи на строителството, строителния контрол, последващо намиране на строителни дефекти или констатиране на некачествени ремонтни дейности, най-често свързани с влага, течове от отводнителната система на сградата, ВиК мрежата, подово и централно отопление, нарушена хидроизолация на покриви, тераси, гаражи, топлоизолация или некачествено поставена дограма, електрически инсталации на сгради, общи електрически табла, както при изпълнение на разпореждания на противопожарните служби относно поддръжка и експлоатация на електрическите инсталации, противопожарни датчици и други съоръжения.

Недвижими имоти

Предварително обследване на недвижими имоти с термовизионната камера FLIR T1020 при покупка ще допринесе за повече сигурност на купувача, дали желания недвижим имот няма наличие на скрити строителни дефекти основно свързано с влага, течове, хидроизолация, топлоизолация, електрическа инсталация, влага от подпочвени води, некачествено поставяне на гипсокартон на тавани, преградни стени, скрити вътрешни изолации с гипсокартон, за изправяне на стени, проблеми с подово или централно отопление, кражба на електроенергия или топлоенергия от ТЕЦ. Наш клиент, също е и продавача, който изисква термовизионно обследване, с цел доказване на качеството на предлагания за продажба недвижим имот.

Застраховане

Изготвените с инфрачервената HD камера FLIR T1020 термовизионни доклади, подкрепени с термографски HD изображения за нанесени щети от наводнения, течове или влага от – сградна ВиК инсталация или външна отводнителна система, нарушена хидроизолация, неизправни отоплителни инсталации на подово или парно отопление, подмяна на топлоизолация и дограма, както всякакви при всякакви други застрахователни събития, които не са ограничени с използване на термовизионна камера при събиране на доказателствен материал за настъпило застрахователно събитие, могат да бъдат основата на експертна оценка, която да послужи за определяне на причината/вината за настъпилото застрахователно събитие, както и за размера на щетите, които следва да изплати застрахователя и реципрочно да получи застрахования.

Енергетика

Използването на HD резолюцията на Термовизионната камера FLIR T1020, с резолюция от 1024 x 768 пиксела и иновационната концепция UltraMax, за подобряване на изображението, която помага за увеличаване на разделителната способност на изображението и намаляване на шума(външни смущения на изображението) и позволява да се вижда по-добре измервайки малки предмети, дава възможност на нашите клиенти в енергетиката, включително и в доставка на електроенергия и нейното електроразпределение, да извършим много точно термографско обследване на детайли в електропреносни мрежи, трафопостове, електрически табла за високо и за ниско напрежение, за наличието на дефекти или за профилактика

Машиностроене

Развитието на машиностроенето, неговата роботизация и пълна автоматизация, изисква текущи проверки за качеството на работа на машините и съоръженията, с цел предотвратяване на аварии и принудителни спирания на работата на машините. Извършването на текущи термографски обследвания с нашата инфрачервена камера FLIR T1020 с термовизионни изображения в HD резолюция, дава възможност на нашите клиенти да видят незабележими детайли от работата на своите машини, които с човешко око не могат да се забележат. Чрез системата UltraMax няколко обикновени изображения се записват в един и същи файл, и дава ясна картина за работата на машините и натоварването на определени детайли.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и запитвания, моля свържете се с нас

Професионална термография и термовизия на сгради, промишлени обекти и съоръжения
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС