Какъв проблем решаваме?

t1k

Вие имате в дома си:

√ Постоянна, периодична или сезонно появяваща се влага, конденз, плесен или теч от неизвестен външен източник по стени или таван в жилищни помещения в апартамент, къща или други жилищни и нежилищни сгради;

√ Поява след дъжд или сняг на теч по стени и тавани на приземни етажи, сутерени или подземни паркинги от недобре направена външна хоризонтална и вертикална хидроизолация на помещенията и некачествено извършено отводняване;

√ Периодични оплаквания от Ваши съседи за влага или теч на таван и стени на етажа на съседите Ви от Ваше мокро помещение – баня, кухня или открита тераса от некачествено изпълнени фуги на подови или стенни плочи, сифони или от повредени канализационни тръби;

√ Течове от открити покривни тераси към етажи надолу по вертикала, в резултат от некачествено изпълнени фуги на подови настилки и хидроизолации, неправилно монтирани воронки, сифони, хоризонтални улуци или вертикални отводнителни тръби;

√ Течове от плоски или наклонени покриви в тавански помещения или последни етажи в резултат на некачествено изпълнено строителство, поставяне на хидроизолация и отводняване на дъждовна вода;

√ Течове под външна топлоизолация на жилищни кооперации и сгради от некачествено изпълнена топлоизолация от или повредени хоризонтални или вертикални отводнителни системи за дъждовна вода монтирани под топлоизолацията на сградата;

√ Скрити течове от вертикални или хоризонтални щрангове на топла или студена вода, канализация на собствени или общи части на етажна собственост;

√ Скрити течове от тръби на централно или локално парно отопление монтирани в стени, под или в общи открити части от етажната собственост;

√ Загуба на гореща вода в парна инсталация- централна или локална, в жилищни кооперации с вертикално или хоризонтално изградени отоплителни инсталации в резултат на течове или кражба на топлоенергия;

√ Енергийни загуби в жилища в резултат от некачествено поставена външна или вътрешна топлоизолация и дограма, или строителни и конструктивни дефекти на усвоени открити тераси с изградени допълнителни навеси от метал или дърво.

Сертифицираните Термографи на ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД ще извършат качествен професионален термовизионен контрол на посочените от Вас проблеми посочени по-горе.

ЗАЯВЕТЕ ТЕРМОГРАФСКИ ОГЛЕД ОЩЕ СЕГА

Своевременното откриване на скрити течове и влага във Вашия дом, ще Ви спести излишни разходи за бъдещи скъпи строителни ремонти.

Изтегли заявление

Защо нашата услуга е качествена и законосъобразна?

ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД е водещ лидер в България за извършване на услуги за термовизионен контрол, като разполага с една от няколкото в България, най-висок клас Термокамера FLIR T1020 HD, като разликата с обикновените термокамери е, че получените инфрачервени термографски изображения направени с нашата термокамера са 1024 x 768 пиксела, най-високата HD резолюция, която е допустима за ползване в гражданския сектор към днешна дата. Високата разделителна способност (чистота на изображението) на термокамерата, дава възможност да се открие всеки съществуващ проблем в на пръв поглед невидими в стените течове, влага, дефекти в електрически табла и други.

Ние притежаваме Сертификат за разработена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 за извършване на термовизия. В тази връзка всяко Термографско обследване се извършва от нас по разписана Технологична инструкция за извършване на термовизионен контрол без разрушаване, което е в пълно съответствие със Стандарт ISO 6781.

Термовизионния контрол в ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД, се извършва единствено от професионален термограф, притежаващ валиден най-висок клас Сертификат III-то Ниво, съгласно БДС EN ISO 9712, с право да изготвя, дава заключение и подписва официални термографски доклади и заключения за резултата от обследвания с термокамера обект.

Издадените и подписаните от нас Доклади за извършения термовизионен контрол без разрушаване, се изготвят с платен специализиран софтуер на FLIR и имат съответната правна стойност пред Общо събрание на етажна собственост при възникнали спорове за причинени вреди, пред застрахователни дружества за завеждане на щети, както и при съдебни дела.

ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД осъществява дейност съгласно данъчното законодателство, с издаване на официални данъчни документи, за всяко извършено термографско обследване – данъчна фактура по ЗДДС, като плащанията се извършват единствено по банков път, след извършване на обследването, с подписване на двустранен протокол между страните с посочени за достоверност дата и час на извършения термовизионен контрол на обекта.

В срок от три работни дни, от извършването на термовизионния контрол, всеки наш клиент получава на посочения от него имейл термографски доклад с резултат и становище за извършеното термографско обследване, подписан с електронен подпис на сертифицирания термограф и Управителя на ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД. Копие на термографския доклад се съхранява в архива на фирмата със срок от 1 година, съгласно Сертификат 9001:2015.

Защо да изберете ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД?

На пазара за термографски услуги в България, освен ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД само още две държавни предприятия притежават необходимите материални ресурси – висок клас професионална термокамера FLIR T1020 HD и платен лицензиран специализиран софтуер към нея за обработка на термографските изображения, разписани във фирмата подробни инструкции и тяхното спазване за процедурата за извършване на термовизионен контрол, съгласно стандартите, обучение и сертификация на персонала съгласно стандартите персонал, който има право да извършва термовизионно обследване, да обработва със специализиран софтуер термографските изображения, да изготвя доклад, да дава становище, и да подписва термографските доклади със всички отговорности към клиентите за даденото заключение.

ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД ще извърши за Вас качествено и в срок термографската услуга, като заявките се приемат по телефон, или директно през подаване на заявление през нашия сайт . Работим 7 дни в седмицата, включително събота и неделя, когато клиентите ни разполагат с повече свободно време. Извършваме термографски услуги на територията на Столична Община, и максимум до 50 километра от София, за което имаме създаден ценоразпис в нашия интернет сайт. Възможно е да обследваме и големи корпоративни обекти в цялата страна при предварително договаряне на цената на услугата.

Разписаните правила за извършването на термовизионния контрол, съгласно Технологичната инструкция по стандартите от нашия сертифициран термограф, с използване на висок клас термокамера с HD резолюция FLIR T1020 е гаранция, за точността на получения резултат от термовизионното обследване и последващото правилно разчитане на термографските изображения и откриване на причините за проблема, като по този начин Вие ще спестите финансови средства за скъпо струващи ненужни ремонти, ако ползвате неправоспособни термографи, с нисък клас термокамери.

Нашата успеваемост за откриване на течове и влага достига до 99 процента от случаите, а при термовизионен контрол на електрически таба и съоръжения, успеваемостта е винаги 100 процента. Нашият екип който ще извърши обследването е винаги от двама или трима души, като задължително присъства обучен и сертифициран термограф и строителен експерт, който установява дали обекта на обследване е правилното строително изпълнен, и още на място безплатно дава препоръки за последващите действия на клиента, при установяване на проблема. В случай, че ние не установим причината за проблема теч, влага или друго, ние няма да изискаме от Вас плащане за услугата.

Най-честите грешки допускани от непрофесионалните термографи е неправилното използване на функциите на термокамерата и неправилно задаване на техниески параметри при обследване, неправилен избор на период на обследване – горещо, сухо, слънчево или дъждовно време, през деня или вечер, на сянка или на слънце, неправилно уведомяване на клиента каква предварителна подготовка трябва да се направи или какво да не се прави в обследваното помещение за да се извърши качествено термографско обследване.

Затова за да изпълним качествено термовизионния контрол, нашите сертифицирани термографи работят единствено по стриктно разписана процедура, съгласно Стандарт ISO 6781, за стъпките от началото до края, които следват една след друга от самото приемане на заявката на клиента, инструктират клиента какво следва да направи преди обследването; организират в подходящо климатично време и момент извършването на термовизионния контрол с правилно настроена и калибрирана термокамера, последваща софтуерна обработка на термограмите и изпращането им на клиента.

Кои сме ние?

Техно Одит Експерт ЕООД е високо-технологична компания, създадена през 2017 година, специализирана за предоставяне на квалифицирани експертни услуги и одити, в сферата на инфрачервената термография, чрез използване на безразрушителен метод за обследване. Нашата компания гарантира качеството на извършените услуги, води регистър и база данни на обследваните обекти, на изготвените термографски експертизи, оценки и становища. Фирмата  извършва дейността си, съгласно българското законодателство, притежава регистрация по ЗДДС, издаваме за всяко обследване данъчна фактура и касов бон.

Ние извършваме термографски обследвания с наш фирмен автомобил на територията на град София, без включване на допълнителна такса за гориво, а на територията на Област София при калкулиране разходите за гориво. При конкретни запитвания от клиенти за термографско обследване от цялата страна, ние ще Ви изпратим индивидуална оферта, с включени разходи за транспорт и командировка на нашия термографски експерт. Нашия ценоразрпис може да намерите тук (да се отваря линк)

Техническо оборудване – Термокамера FLIR T1020 HD

Ние сме единствената компания закупила и предоставяща услуги на територията на страната с Термовизионна камера FLIR HD T1020, която е от най-високия клас на Серията Т10хх HD на водещата компания в света за разработка на термокамери –  FLIR Systems. Термовизионното изображение при FLIR T1020 HD e от най-високо качество, което достига границата на резолюция HD, за всеки заснет детайл и откриване на проблема с най-голяма точност, като заснетите термографски изображения се споделят веднага в реално време в PDF формат

Сертифицирани термографски експерти

Функционалността на Термокамерите от Серията на FLIR T10.. е предназначена единствено за работа само от професионалисти. Нашите експерти са инженери с висше техническо образование, преминали допълнителна квалификация в Българската академия на науките по различни стандарти за качество в областта на Безразрушителния метод на контрол (I+II ниво) – Инфрачервена  термография(ТТ), Визуален метод (VT), Капилярен метод (VT), Магнитно прахов метод(МТ). Към фирмата са привлечени експерти с висше образование в областта на химията, енергетиката, електротехника, електрически машини и апарати, топлотехника, строителството.

Термографски експертизи

Ние изготвяме необходими като доказателствена експертиза пред компетентни държавни или общински органи, застрахователи, или за решаване на корпоративни спорове. Нашите експерти са сертифицирани по съответните ISO стандарти с право да изготвят и подписват термографски доклади и експертизи.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и запитвания, моля свържете се с нас

Професионална термография и термовизия на сгради, промишлени обекти и съоръжения
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС