ЗАЩО НАШАТА УСЛУГА Е КАЧЕСТВАНА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНА?

ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД е водещ лидер в България за извършване на услуги за термовизионен контрол, като разполага с една от няколкото в България, най-висок клас Термокамера FLIR T1020 HD, като разликата с обикновените термокамери е, че получените инфрачервени термографски изображения направени с нашата термокамера са 1024 x 768 пиксела, най-високата HD резолюция, която е допустима за ползване в гражданския сектор към днешна дата. Високата разделителна способност (чистота на изображението) на термокамерата, дава възможност да се открие всеки съществуващ проблем в на пръв поглед невидими в стените течове, влага, дефекти в електрически табла и други.

Ние притежаваме Сертификат за разработена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 за извършване на термовизия. В тази връзка всяко Термографско обследване се извършва от нас по разписана Технологична инструкция за извършване на термовизионен контрол без разрушаване, което е в пълно съответствие със Стандарт ISO 6781.

Термовизионния контрол в ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД, се извършва единствено от професионален термограф, притежаващ валиден най-висок клас Сертификат III-то Ниво, съгласно БДС EN ISO 9712, с право да изготвя, дава заключение и подписва официални термографски доклади и заключения за резултата от обследвания с термокамера обект.

Издадените и подписаните от нас Доклади за извършения термовизионен контрол без разрушаване, се изготвят с платен специализиран софтуер на FLIR и имат съответната правна стойност пред Общо събрание на етажна собственост при възникнали спорове за причинени вреди, пред застрахователни дружества за завеждане на щети, както и при съдебни дела.

ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД осъществява дейност съгласно данъчното законодателство, с издаване на официални данъчни документи, за всяко извършено термографско обследване – данъчна фактура по ЗДДС, като плащанията се извършват единствено по банков път, след извършване на обследването, с подписване на двустранен протокол между страните с посочени за достоверност дата и час на извършения термовизионен контрол на обекта.

В срок от три работни дни, от извършването на термовизионния контрол, всеки наш клиент получава на посочения от него имейл термографски доклад с резултат и становище за извършеното термографско обследване, подписан с електронен подпис на сертифицирания термограф и Управителя на ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД . Копие на термографския доклад се съхранява в архива на фирмата със срок от 1 година, съгласно Сертификат ни 9001:2015.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД?

На пазара за термографски услуги в България, освен ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД само още две държавни предприятия притежават необходимите материални ресурси – висок клас професионална термокамера FLIR T1020 HD и платен лицензиран специализиран софтуер към нея за обработка на термографските изображения, разписани във фирмата подробни инструкции и тяхното спазване за процедурата за извършване на термовизионен контрол, съгласно стандартите, обучение и сертификация на персонала съгласно стандартите персонал, който има право да извършва термовизионно обследване, да обработва със специализиран софтуер термографските изображения, да изготвя доклад, да дава становище, и да подписва термографските доклади със всички отговорности към клиентите за даденото заключение.

ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД ще извърши за Вас качествено и в срок термографската услуга, като заявките се приемат по телефон, или директно през подаване на заявление през нашия сайт . Работим 7 дни в седмицата, включително събота и неделя, когато клиентите ни разполагат с повече свободно време. Извършваме термографски услуги на територията на Столична Община, и максимум до 50 километра от София, за което имаме създаден ценоразпис в нашия интернет сайт. Възможно е да обследваме и големи корпоративни обекти в цялата страна при предварително договаряне на цената на услугата.

Разписаните правила за извършването на термовизионния контрол, съгласно Технологичната инструкция по стандартите от нашия сертифициран термограф, с използване на висок клас термокамера с HD резолюция FLIR T1020 е гаранция, за точността на получения резултат от термовизионното обследване и последващото правилно разчитане на термографските изображения и откриване на причините за проблема, като по този начин Вие ще спестите финансови средства за скъпо струващи ненужни ремонти, ако ползвате неправоспособни термографи, с нисък клас термокамери.

Нашата успеваемост за откриване на течове и влага достига до 99 процента от случаите, а при термовизионен контрол на електрически таба и съоръжения, успеваемостта е винаги 100 процента. Нашият екип който ще извърши обследването е винаги от двама или трима души, като задължително присъства обучен и сертифициран термограф и строителен експерт, който установява дали обекта на обследване е правилното строително изпълнен, и още на място безплатно дава препоръки за последващите действия на клиента, при установяване на проблема.  В случай, че ние не установим причината за проблема теч, влага или друго, ние няма да изискаме от Вас плащане за услугата.

Най-честите грешки допускани от непрофесионалните термографи е неправилното използване на функциите на термокамерата и неправилно задаване на техниески параметри при обследване, неправилен избор на период на обследване – горещо, сухо, слънчево или дъждовно време, през деня или вечер, на сянка или на слънце, неправилно уведомяване на клиента каква предварителна подготовка трябва да се направи или какво да не се прави в обследваното помещение за да се извърши качествено термографско обследване.

Затова за да изпълним качествено термовизионния контрол, нашите сертифицирани термографи работят единствено по стриктно разписана процедура, съгласно Стандарт ISO 6781, за стъпките от началото до края, които следват една след друга от самото приемане на заявката на клиента, инструктират клиента какво следва да направи преди обследването; организират в подходящо климатично време и момент извършването на термовизионния контрол с правилно настроена и калибрирана термокамера, последваща софтуерна обработка на термограмите и изпращането им на клиента.