Дейността се извършва съгласно следните стандарти

√ БДС EN 16714-1:2016 | Изпитване (контрол) без разрушаване. Термографично изпитване. Част 1: Общи принципи„

√ БДС EN 16714-2:2016 | Изпитване (контрол) без разрушаване. Термографично изпитване. Част 2: Технически средства

√ БДС EN 16714-3:2016 | Изпитване (контрол) без разрушаване. Термографично изпитване. Част 3: Термини и определения

√ ISO 18434-1:2008 | Condition monitoring and diagnostics of machines — Thermography — Part 1: General procedures

√ ISO 18434-2:2019 | Condition monitoring and diagnostics of machine systems — Thermography — Part 2: Image interpretation and diagnostics

√ БДС EN ISO 6781-1:2020 | Топлинни характеристики на сгради. Качествено откриване на термични нередности в обвивките на сгради. Инфрачервен метод (ISO/DIS 6781-1:2020).

Сертификат ISO

ТЕХНО ОДИТ ЕКСПЕРТ ЕООД е сертифициан по Стандарт БДС EN ISO 9001-2015 за извършване на Термовизия при спазване на всички изисквания по международни стандарти при извършване на термовизионен контрол, включително и за квалификацията на персонала извършващ термографското обследване, която е задължително да имат успешно завършен курс и положен изпит за правоспособност като Термограф Ниво II или III.

Кои сме ние?

Техно Одит Експерт ЕООД е високо-технологична компания, създадена през 2017 година, специализирана за предоставяне на квалифицирани експертни услуги и одити, в сферата на инфрачервената термография, чрез използване на безразрушителен метод за обследване. Нашата компания гарантира качеството на извършените услуги, води регистър и база данни на обследваните обекти, на изготвените термографски експертизи, оценки и становища. Фирмата  извършва дейността си, съгласно българското законодателство, притежава регистрация по ЗДДС, издаваме за всяко обследване данъчна фактура и касов бон.

Ние извършваме термографски обследвания с наш фирмен автомобил на територията на град София, без включване на допълнителна такса за гориво, а на територията на Област София при калкулиране разходите за гориво. При конкретни запитвания от клиенти за термографско обследване от цялата страна, ние ще Ви изпратим индивидуална оферта, с включени разходи за транспорт и командировка на нашия термографски експерт. Нашия ценоразрпис може да намерите тук (да се отваря линк)

Техническо оборудване – Термокамера FLIR T1020 HD

Ние сме единствената компания закупила и предоставяща услуги на територията на страната с Термовизионна камера FLIR HD T1020, която е от най-високия клас на Серията Т10хх HD на водещата компания в света за разработка на термокамери –  FLIR Systems. Термовизионното изображение при FLIR T1020 HD e от най-високо качество, което достига границата на резолюция HD, за всеки заснет детайл и откриване на проблема с най-голяма точност, като заснетите термографски изображения се споделят веднага в реално време в PDF формат

Сертифицирани термографски експерти

Функционалността на Термокамерите от Серията на FLIR T10.. е предназначена единствено за работа само от професионалисти. Нашите експерти са инженери с висше техническо образование, преминали допълнителна квалификация в Българската академия на науките по различни стандарти за качество в областта на Безразрушителния метод на контрол (I+II ниво) – Инфрачервена  термография(ТТ), Визуален метод (VT), Капилярен метод (VT), Магнитно прахов метод(МТ). Към фирмата са привлечени експерти с висше образование в областта на химията, енергетиката, електротехника, електрически машини и апарати, топлотехника, строителството.

Термографски експертизи

Ние изготвяме необходими като доказателствена експертиза пред компетентни държавни или общински органи, застрахователи, или за решаване на корпоративни спорове. Нашите експерти са сертифицирани по съответните ISO стандарти с право да изготвят и подписват термографски доклади и експертизи.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За всякакви въпроси и запитвания, моля свържете се с нас

Професионална термография и термовизия на сгради, промишлени обекти и съоръжения
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС